SON XƏBƏRLƏR

Hirkan Milli Parkı Azərbaycanın cənubi-şərqində, Lənkəran, Astara və Lerik inzibati rayonlarının ərazisində yerləşir. Milli Park 9 fevral 2004-cü ildə yaradılıb [2].

Bu Milli Park Azərbaycanın ən qədim qoruqlarından biridir. Onun bitki örtüyünü və heyvanlar aləmini qorumaq məqsədi ilə 1936-cı ildə bu ərazi qoruq elan olunub. Qoruq 1969-cu ildə yenidən təşkil edilmişdir [1].

Milli Parkın yaradılmasında məqsədlər bunlar idi: həmin ərazidə təbiətin kompleks şəkildə qorunması, Üçüncü dövrün relikt və endemik bitki növlərinin mühafizəsi, “Qırmızı Kitab”a daxil edilmiş flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılması və s. [1].

Hirkan meşələrinin hər min hektarına 32 bitki növü düşür, bu isə əraziyə Qafqazın xarakterik floraya malik 18 ərazisi arasında birinci yeri tutmağa imkan verir [3].

Azərbaycanda yayılan 435 ağac və kolun 150-si Hirkan meşələrində bitir, onlardan 36-sı isə endemikdir. Burada “Qırmızı Kitab”a daxil edilmiş Hirkan şümşadı, Hirkan ənciri, ipək akasiyası, ürəkyarpaq qızılağac, vəhşi heyvan növlərindən isə ayı, vaşaq, dağ keçisi, xallı maral, çöl donuzu, bəbir və s. qorunur.

Qoruq yaradılanda burada ilk növbədə nəsli kəsilmiş heyvanları bərpa etmək qərara alınıb. Bu səbəbdən 1985-ci ildə qoruğa Ussuri çayının ətrafında yaşayan 77 xallı maral gətirilmişdir [1].

Milli park 21 mindən artıq hektar ərazidə yaradılıb. Sonradan onun ərazisi genişləndirilərək 40358 hektara çatdırılıb.

Hirkan Milli Parkında 100-dən çox təbiət və mədəniyyət abidələri var [2].

2005-ci ildə bir çox heyvan növlərinin qorunub saxlanılması məqsədilə 2 mindən çox hektar ərazidə Hirkan Dövlət Yasaqlığı yaradılıb [1].

Ədəbiyyat:

  1. Mirhaşım Talışlı, Etibar Əhədov. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. Bakı-2017.
  2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin prezident kitabxanası. Milli parklar.
  3. https://az.sputniknews.ru/20161021/dom-ljudoeda-girkanskij-zapovednik-407436516.html