SON XƏBƏRLƏR

Alaşa bulaqları Astara rayonunda, Alaşa kəndindən 3 km məsafədə, İstisu çayının yatağında yerləşir.

Bu ərazidə ümumilikdə 16 bulaq mövcuddur [2]. Bulaqlardan gələn su minerallar və digər elementlərlə zəngindir [4]. Ərazidə axan suyun hərarəti 45-50 dərəcəyə çatır [5]. Bu yerdəki su müalicə məqsədilə istifadə edilir [2]. Ərazidə fəaliyyət göstərən müxtəlif kurort, sanatoriya və ambulatoriyalar şəraitində dayaq-hərəkət, periferik sinir, qan-damar sistemləri xəstəliklərini müalicə etmək mümkündür [4].

Budaq Budaqov və Nadir Məmmədovun fikirlərinə əsasən, “alaşa” sözünün hissəsi olan “ala” türk dillərindən tərcümədə “böyük”, “şa” isə talış dilindən tərcümədə “qədim” deməkdir, yəni coğrafi ad “böyük həyat” anlamını verir [3].

“Alaşa” sözü türk dillərində qədim dil elementi kimi bir neçə məna ifadə edir: “at”, “köçəri həyata alışmış heyvan”, “coşan, harın, inadkar”, “aşağı, alçaq”, “pis, murdar, iyrənc” [1,2]. Bulaq adı kimi “pis, xoşa gəlməyən su” mənasını daşıyır [2]. Bu isə suyun azotlu sular qrupuna daxil olmasından irəli gəlir [5].

Alaşa kəndində müalicəvi suyun olması haqqında 1870-ci ilə aid mənbədə məlumat verilib [1].

Ədəbiyyat:

  1. Списки населенных мест Российской империи. Бакинская губерния. Тифлис-1870.
  2. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. I cild. Bakı-2007.
  3. Budaq Budaqov, Nadir Məmmədov. Azərbaycan Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti. Bakı-2008.
  4. Azərbaycan milli ensiklopediyası. Bakı-2007.
  5. Вызовы современного туризма. 12 май 2022 год. София-2022.
Kənan Əliquliyev
Sizi maraqlandıran

Lənkəranlı idmançı Kənan Əliquliyevi tanıyaq

Kənan Teymur oğlu Əliquliyev 1998-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 2004-cü ildə Lənkəran şəhərində yerləşən “Zirvə” İdman Klubunda ağır atletika idman növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Ağır atletika üzrə 2013-cü