SON XƏBƏRLƏR

Cəlilabad rayonunun ilk qəzeti 1932-ci ildə “Sosializm tarlaçısı” adı ilə çap olunub [1]. Bu qəzet sonralar “Taxılçı”, 1990-cı ildən isə “Yeni gün” adı altında fəaliyyət göstərir [1,2].

Cəlilabadda 1990-1991-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad təşkilatının orqanı kimi “Hasıllı” qəzeti nəşr edilirdi. 1991-1992-ci illərdə “Həməşərə” adlı qəzet çap olunurdu.

1991-1993-cü illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad təşkilatının orqanı kimi “Cəlilabad” qəzeti nəşr edilib. Qəzetin redaktoru yazıçı İslam Əsgəroğlu olub. Bundan əlavə, həmin zaman Cəlilabad rayonunda “Cənub çiçəyi” adlı qəzet də çap olunub.

Cəlilabadda 2003-cü ilin aprelindən “Sözün işığı” ədəbi-bədii jurnalı və eyni adlı ədəbi-bədii, publisistik qəzet də çap olunmağa başlamışdır. 2004-cü ilin may ayından Cəlilabadda “Münasibət” adlı qəzet nəşr edilir. Bu qəzetin ilk redaktoru yazıçı-publisist Adil Ağazadə olub [2].

Ədəbiyyat:

  1. https://dodoqezeti.az/2020/07/22/5092/
  2. https://tartv.az/2021/07/16/tarixi-yol/