SON XƏBƏRLƏR

Lənkəran Dövlət Universitetinin jurnalı Web of Science bazasının Russian Science Citation Index (RSCI) indeksləmə sisteminin https://elibrary.ru baza saytında yerləşdirilib. Bu haqda məlumatı LDU-nun rəsmi Facebook səhifəsi bu gün, 31 yanvar tarixində verib.

Belə ki, qeyd olunan siyahıya universitetin “Elmi xəbərlər” jurnalının “Riyaziyyat və Təbiət” elmləri seriyası daxil olub.

Jurnal haqda məlumat aşağıdakı linklərdə yerləşirilib:

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=79388

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1135761